Crash test dummy

Faldsikring

Det er nødvendigt at anvende et faldsikringssystem, som passer til opgaven, uanset om der skal arbejdes i højden på bygningskonstruktioner, i master, kraner, vindmøller o.l. eller i lukkede konstruktioner som siloer og brønde.

Faldsikring kan være personligt udstyr eller fx stillads og rækværk.
 

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper, indrettet til at:

 • opfange personer der falder

 • hindre personer i at falde eller

 • sænke og løfte personer, fx i brønde eller siloer

Arbejde i brønde m.m.

Ved brug af faldsikringsudstyr i brønde o.l. skal man sikre sig, at brugeren kan løftes fri, selvom vedkommende får et ildebefindende og skal passere snævre åbninger på tilbagevejen.Arbejde i højden

Personer, der arbejder i højden, må skelne mellem udstyr, som skal standse frit fald, og udstyr som skal hindre fald.
Til standsning af frit fald skal altid benyttes faldsikringssele med remme om bryst, skulder, sæde og lår, og udstyret skal altid indeholde en falddæmpningsfunktion.Faldsikringsudstyr

 • Ved brug af faldsikringsudstyr skal man tænke på følgende:

 • Start med at koordinere hele arbejdsopgaven og hold uvedkommende på afstand

 • Pas på nedstyrtende genstande, strømførende kabler o.l.

 • Benyt korrekt hjælpeudstyr og sørg for at sikre værktøj mod nedstyrtning

 • Tag højde for vejret - især ved langvarige opgaver. Bær rigtig påklædning

 • Kontroller befæstigelsespunkternes fysiske stand

 • Benyt korrekt faldsikringsudstyr og brug almindelig sund fornuft

 • Planlæg evakuering efter evt. fald.

Komplet sæt til sikring mod fald. Sættet vælges udfra arbejdsopgavens type

Komplet sæt til sikring mod fald. Sættet vælges udfra arbejds-opgavens type

Husk at der skal anvendes faldsikring, så snart arbejdet foregår i mere end 2 meters højde!

Inden arbejdet påbegyndes skal man være sikker på, at der ved brug af personligt udstyr er tilstrækkelig frihøjde i tilfælde af et fald.

Hvis ankerpunktet ikke er lige over arbejdsstedet skal man også være opmærksom på risikoen for pendulsving.

Alt udstyr skal vedligeholdes, og ifølge Arbejdstilsynet skal faldsikringsudstyr kontrolleres mindst en gang hver 12. måned af en kompetent person anvist af producenten, ligesom udstyret altid skal kontrolleres, repareres eller justeres efter et fald.

De fleste typer faldsikringsudstyr har en levetid på maksimum 10 år fra produktionsdatoen.

 

 

Belastning af kroppen ved fald

Sådan belastes kroppen ved et fald, hvis brugeren benytter FALDSIKRINGSSELE:

Med en korrekt båret faldsikringssele optages den største belastning af bækkenet, som er kroppens stærkeste del. Efter et fald ender brugeren i siddende stilling. Belastningen fordeles til både bækkenparti og brystkasse. Der opstår intet risikabelt tryk over maveregionen, og åndedrætsvejene forbliver frie.

Den største chokbelastning, som kroppen i givet fald må udsættes for ved brug af faldsikring, er maksimum 6 kN - svarende til 600 kg. Ved større belastning er der stor risiko for beskadigelse af indre organer.

Derfor er det vigtigt, at der i kombination med selen benyttes korrekt faldsikringsudrustning, som automatisk holder linen udstrakt, og som ved et fald opbremser tilstrækkelig blødt og langsomt.

Sådan belastes kroppen ved et fald, hvis brugeren kun benytter STØTTEBÆLTE:

Allerede efter ca. 0,5 m frit fald er belastningen på kroppen uacceptabel, og tillige er der risiko for, at bæltet flytter sig op over brystkassen og beskadiger bryst- og skulderparti. Ved fald med hovedet først kan man glide ud af bæltet.

Støttebælte må kun bruges, hvor der ikke er risiko for et frit fald.


Bemærk dog, at når der anvendes en faldsikringssele med integreret bælte, og linen er koblet til D-ringene i bæltet, belastes kroppen ved et fald, som om der kun var anvendt bælte. Det er først, når man kobler linen til D-ringen i ryggen eller ved brystkassen, at selen også fordeler faldkraften til bækkenpartiet.

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.5 Faldsikring”.

 

Standarder for faldsikringsudstyr


 Standard  
 EN 341  Nedfiringsudstyr
 EN 353-1  Skinnebaserede glidesystemer
 EN 353-2  Glidesystemer på fleksible ankerliner
 EN 354  Liner
 EN 355  Energiabsorbere, falddæmpere
 EN 358  Støttebælter, støtteliner
 EN 360  Automatiske fangindretninger
 EN 361  Faldsikringsseler
 EN 362  Forbindelsesled
 EN 363  Faldsikringssystemer
 EN 364  Afprøvningsmetoder
 EN 365  Brugsanvisninger og mærkning
 EN 795  Forankringsudstyr
 EN 813  Siddeseler
 EN 1496  Løfteanordninger

Rebel faldstoptalje - en økonomisk og sikker løsning til arbejde i højden

Rebel faldstoptalje - en økonomisk og sikker løsning til arbejde i højden

Faldsikringssystemer

Vertikale systemer

 • Let at installere på forskellige typer stiger og lejdere
 • Kræver ikke uddannet montør til installationen
 • Leveres i længder efter behov
 • Findes med flere forskellige typer beslag
 • Kan anvendes på lejdere med op til 15° hældning
 • Glidelås kan på- og afmonteres overalt på wiren
 • Følger automatisk brugeren ved op- og nedklatring
 • Høj grad af sikkerhed
 • Bremser straks, så man undgår skader ved et fald
 • Nemt at anvende
 • EN 353

Skinnesystem

Horisontale wire- eller skinnesystemer

 • Kan monteres på mange forskellige typer tage og konstruktioner
 • Flere systemtyper at vælge imellem
 • Installeres af specialuddannet montør
 • Kan anvendes af flere brugere på samme tid
 • Systemet kan monteres med 90° hjørner
 • Beslag til både gulv-, væg- og loftmontage
 • Stort udvalg af udstyr der kan sammenkobles med systemerne
 • Kan monteres, så man kan arbejde over hele tagfladen
 • EN 795

 

Vi kan tilbyde at...

 • Rådgive om valg af faldsikringssystem
 • Foretage opmåling og kalkulation
 • Lave tilbud på et færdigt system
 • Sørge for montage så systemet er klar til brug
 • Foretage det årlige lovpligtige eftersyn