Eksplosionsfare

Farlig elektrisk spænding

Ætsende stoffer

Brandfarlige stoffer

Giv agt

Giftige stoffer

Ioniserede stråling

Laserstråle

Fjernstyret kran i arbejde

Pas på kørende transport

Glat

Asbestaffald

Farlig stråling ved brand

Radioaktivitet ved brand

Farlig stråling

Radioaktivitet

Dette apparat indeholder radioaktivt stof

Epoxyarbejde

Her skydes med boltpistol

Polyurethan-arbejde

Giftfare ved brand NPK-gødning

Oplag af brandfarlige væsker

Trykflasker fjernes ved brand

Trykflasker fjernes ved brand - indvendig

Sandblæsning adgang forbudt

Gift - med skrivefelt

Epoxyaffald

Ammoniak

Brandnærende

Stærkt magnetfelt

Ujævnheder

Højdeforskel

Biologisk fare

Lav temperatur

Skadelige eller irriterende stoffer

Der svejses i rustfri stål

Der arbejdes med rustfrit stål

Oplag af pyrotekniske artikler

Polyesterstøbning

Polyurethan affald

Svejsning og skæring

Eksplosionsfare

Arbejdende robot

Advarsel ingen ventilation

PCB affald sundhedsskadeligt

PCB Adgang forbudt

Asbest adgang forbudt

Gasoplag

Klemningsfare

Eksplosionsfare

Farlig elektrIsk spænding

Ætsende stoffer

Brandfarlige stoffer

Fare

Giftige stoffer

Farlig stråling

Laserstråle

Kran i arbejde

Pas på kørende transport

Glat

Trykflasker

Brandnærende

Magnetfelt

Ujævnheder

Højdeforskel

Biologisk fare

Lav temperatur

Irriterende stoffer

Starter automatisk

Giv agt ! Stærk varme

Pas på roterende valser

Fare for elektrisk spænding

Fare for klemning

Pas på roterende værktøj

Klemningsfare for fingre

Varm overflade

Pas på fingrene

Fare for kvæstelse af fod

Roterende tandhjul

Stråling

EX

Spænding fra flere sider

Livsfarlig gas

Livsfarlig gas i beholder

Livsfarlig gas - Adgang kun...

Advarsel - gylleanlæg

Førstehjælp - gylle

ATEX Combiskilt

EX Zone 0

EX Zone 1

EX Zone 2

EX Zone 20

EX Zone 21

EX Zone 22

Blysanering

Varm overflade

ADVARSEL Dobbelt forsyning

Solcelle

Fremmed Forsyning Solcelleanlæg

Farligt fyrværkeri

Klor

Saltsyre

Pas på faldende objekter

Pas på! Asbestarbejde

Smittefare

Advarsel Karantæneområde

Ophold på tanken forbudt