Brandtryk

Branddør hold den lukket

Branddør

Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand

Branddør må ej spærres

Brandslanger

Brandtæppe

Brandhane

Stigrør

Stige i gård

Røglem

Luftafbryder

Sprinklerventil

CO2-alarm

Ildslukker

Brandvej - pil til højre

Brandvej - pil til venstre

Brandalarm

Brandmateriel

Pulverslukker

Kulsyresneslukker

Brandmateriel

Pulverslukker

Kulsyresneslukker

Stor pil - rød

Brandslange

Brand - symbol

Brandtæppe

Stige

Ildslukker

Håndsprøjtebatteri

Elevator må ej benyttes

Internt varslingsanlæg

Brandslange - symbol

Brandslange

Brandslange må ej blokeres

Ildslukker - symbol

Ildslukker - symbol

Brandinstruktion

Sprinklercentral

Røgventilation

Brandcentral

Pil - rød

Solceller

Solceller på tag

Solceller på tag og facade

Solceller på facade