Vask hænder / brug håndsprit

Pas på! Kørende transport

Glat

Højdeforskel

Arbejdsområde

Fare

Kemikaliespild

Rengøringsområde

Adgang forbudt for uvedkommende

Rygning forbudt

Åndedrætsværn påbudt

Øjenværn påbudt

Hovedværn påbudt