Førstehjælp

Skadestue

Forbindskasse

Nødtelefon

Nødbåre

Nødbruser

Retningspil

Øjenskyl

Masker

Sikringsrum

Murgennembrydning

Beskyttelsesrum

Redningsmateriale

Sikkerhedsudstyr

Sikringsrum - pil til højre

Beskyttelsesrum - pil til venstre

Sikringsrum - pil til venstre

Beskyttelsesrum - pil til højre

Flugtvej - pil til venstre

Flugtvej - pil til højre

Flugtvej - pil op/venstre

Flugtvej - pil op/højre

Flugtvej - pil ned/venstre

Flugtvej - pil ned/højre

Flugtvej - pil ned

Flugtvej - pil op

Flugtvej - til venstre

Flugtvej - til højre

Førstehjælp

Retningspil - smal

Samlingspunkt

Samlingspunkt

Nødudgang må ikke blokeres

Kontor - uden pil

Området videoovervåget

Pladsen videoovervåget

Videoovervågning

Ladestation

Samligspunkt 500x500mm