Vask hænder / Brug håndsprit

Vask hænder / Brug håndsprit

Åndedrætsværn klasse:

Åndedrætsværn påbudt

Øjenværn påbudt

Hovedværn påbudt

Høreværn påbudt

Ætsefast tøj påbudt

Beskyttelsesdragt påbudt

Hudbeskyttelse påbudt

Beskyttelseshandsker påbudt

Skridsikkert fodtøj påbudt

Fodværn påbudt

Faldsikring påbudt

OBS (skriv selv) påbudsskilt

Handsker påbudt

Ansigtsværn påbudt

Støvmaske påbudt

Husk! At vaske hænder

Sikkerhedsfodtøj påbudt

Sikkerhedsvest påbudt

Åndedrætsværn påbudt

Øjenværn påbudt

Hovedværn påbudt

Høreværn påbudt

Ætsefast tøj påbudt

Støvmaske påbudt

Hudbeskyttelse påbudt

Handsker påbudt

Faldsikring påbudt

Fare

Ansigtsværn påbudt

Rygning tilladt

Fodværn påbudt

Gående tilladt

Beskyttelsesdragt påbudt

Hårnet påbudt

Husk at vaske hænder