Førstehjælp


Du har kun to øjne – Pas på dem!


Synet er en af vores vigtigste sanser 
Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken, i hjemmet osv.
Skaderne ved disse ulykker spænder fra lettere irritationer til varige skader og i værste fald blindhed.

Uheld kan ikke undgås, men skaderne kan begrænses ved hurtig, korrekt og effektiv førstehjælp. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og have den nødvendige førstehjælp klar, når uheldet er ude.


Øjenskyl med øjenkop for nemmere brug

Fakta om øjenskyl

Er uheldet ude, kan få sekunder være afgørende for, om du mister synet eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskylning altafgørende på alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenskader. Det gælder ikke mindst ved syre- og alkaliske skader, hvor ætsningen begynder, så snart skadestoffet kommer i kontakt med øjet.

Men tiden er også vigtig ved mekaniske skader fra fx metal- og træsplinter, støv og andet snavs. Her kan øjeblikkelig skylning forebygge, at disse fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjet.

Ved at igangsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Hvis uheldet er sket, er der tre faktorer at optimere på:

  • Øjenskylleløsningen skal være let tilgængelig
  • Øjenskylleløsningen skal være hurtig at betjene
  • Øjenskyllemidlet skal være effektivt uden at skade yderligere

 

Vigtigt!

Ved alle skadetyper skal øjenskyllevæsken ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken eller spraydysen.

Kontakt altid en læge og fortsæt skylningen under transporten.

Forbindskasser og plaster

Forbindskasser, plaster samt alt nødvendigt udstyr til et effektivt førstehjælpsberedskab i virksomheden skal altid være til stede.

For at gøre det lettere er der en række muligheder med færdigpakkede forbindskasser og moderne plastertyper i automat.