Gasdetektorer


Ved arbejde i lukkede rum, tanke eller i brønde kan der være usynlige farer, som kan få fatale konsekvenser.

Iltmangel og lugtfrie gasser opdages ikke via vores lugtesans, det er derfor nødvendigt med udstyr, der advarer mod dette. Herefter kan der træffes beslutning om korrekt brug af åndedrætsværn.


Valg af detektor

Ved valg af detektor er det vigtigt at overveje følgende:

  • Skal detektoren måle oxygen (O2) i tilfælde af fare for iltmangel, koncentration af svovlbrinte (H2S) eller koncentration af kulilte/carbon monooxid (CO), eller er der behov for måleudstyr til flere gasarter?

  • I hvilken applikation (til hvilket anvendelsesformål) skal detektoren benyttes?

  • Hvor ofte / over hvor lang en periode skal måleudstyret anvendes?

Bærbare detektorer fås til måling af koncentrationen af en enkelt gas fx ilt eller svovlbrinte, eller til måling af op til 4 gasser.

Detektorer, der kan måle flere gasarter, kan konfigureres (valg af sensorer) ved ordreafgivelse - baseret på risikovurdering af mulige gasarter. Konfigurationen foretages af leverandøren i samarbejde med køberen og eventuel virksomhedens sikkerhedsorganisationen.
 

Gasdetektorer findes i udgaver med forskellige levetider

Visse instrumenter har en bestemt levetid fx Pac 3500 (2 år). Andre instrumenter har ubegrænset levetid, men kræver udskiftning af sensorer over tid.

Vurdering af hvilken udgave der vælges, foretages på baggrund af vurdering af hvilke gasser der skal måles for, hvor ofte detektoren anvendes samt over hvor lang en periode.
 

Vedligeholdelse

For at sikre at detektoren virker efter hensigten, er det vigtigt at overholde anbefalinger samt krav til vedligeholdelse.

Eftersyn anbefales med halvårligt serviceeftersyn og kalibrering for både X-am 2500 og Pac 5500.

Kalibrering foretages i henhold til brugervejledningen for detektoren samt de enkelte gas-sensorer. Firmaspecifikke krav kan angive et kalibreringsinterval der varierer fra brugervejledningen.

Tekniske data


   X-am 2500  Pac 3500  Pac 5500
 ATEX  Zone 0,1 og 2  Zone 0,1 og 2  Zone 0,1 og 2
 Marine Equipment Directive (MED)  MED    
 Temperaturgodkendelse  -20 til +50oC  -30 til +55oC  -30 til +55oC
 Beskyttelsesklasse  IP 67  IP 68  IP 68
 Garanti  3 år *  2 år  2 år

* ex batterier