Handsker


Mange håndskader kan forebygges, hvis du vælger at bruge arbejdshandsker, som er egnede til at beskytte dig mod netop de påvirkninger, som den planlagte arbejdsopgave indebærer.


Værd at vide før handskevalg

Udbuddet af arbejdshandsker er stort, og vi hos otto schachner vil gerne hjælpe med at ”klæde dig på” til at finde de rigtige arbejdshandsker til arbejdsopgaven med et par gode råd – og lidt information omkring materialer.
 

 • Hvilken arbejdsopgave skal udføres?
 • Hvilke materialer/stoffer skal du arbejde med?
 • Vil du blive udsat for mekaniske påvirkninger - slid/snit/stik/træk?
 • Er der tale om kemikalier?
 • Er der specielle krav til handsken - varme, kulde e.l.?
 • Er der specielle krav til komfort?
 • Er der krav om stor fingerføling?
 • Er der sandsynlighed for hyppig udskiftning på grund af smuds?

 

Kemihandsker

Handskematerialer

Hvert materiale har sine kvaliteter – se den enkelte handskebeskrivelse for specifikke egenskaber.

Naturmaterialer

 • Oksehud har god slidstyrke og er rivefast. Oksehudshandsker anbefales til grovere, mekaniske arbejdsopgaver.

 • Kalveskind har de samme egenskaber som oksehud – men er lidt blødere og knap så slidstærkt. Anbefales til arbejdsopgaver hvor god fingerføling prioriteres højere end slidstyrken.

 • Oksespalt yder bedre varmebeskyttelse end oksehud, men er knap så slidstærkt. Anvendes til svejsehandsker og varmebestandige handsker.

 • Svine-, gede- og fåreskind har stor fleksibilitet og medium slidstyrke ift. oksehud. Skindhandsker fås i forskellige garvnings-kvaliteter og anbefales til allround arbejdsopgaver.

 • Svinespalt bruges ofte til meget billige arbejdshandsker, som ikke skal kunne modstå meget slid.

 • Gummi (naturgummi, latex, rågummi) er elastisk og komfortabelt. Bruges til belægning på strikkede og syede handsker (kompakt eller foam gummi) samt til helstøbte handsker (kemikaliehandsker) til håndtering af svage syrer, baser, alkohol og rensemidler.

 • Bomuld anvendes mest som handske-basismateriale og ofte i blanding med syntetiske fibre og med forskellige belægninger. Bomuldshandsker har god isolerings- og fugtabsorberingsevne.

 • Bambus er et relativt nyt materiale i arbejdshandsker og anvendes oftere i en blanding med andre fibre. Bambusfibre er i sammenligning med fx bomuld mere fugtabsorberende og temperaturregulerende pga. de hule fibre.

Håndfladeforet i 1st Winter og 1st Winter Dry indeholder bambusfibre, som er et relativt nyt materiale i arbejdshandsker

Håndfladeforet i 1st Winter og 1st Winter Dry indeholder bambusfibre, som er et relativt nyt materiale i arbejdshandsker

Syntetiske materialer

 • Butylgummi er et handskemateriale med meget høj tæthedsgrad over for især gasser og dampe. Butylgummi anvendes til special-handsker og kan ikke anbefales til opgaver, som kræver fx handsker med slidstyrke.

 • Neopren er et fleksibelt materiale ligesom naturgummi, men er uden de i naturgummi forekommende proteiner. Neopren har god modstandsdygtighed over for sollys, ozon og nogle kemikalier og yder god beskyttelse imod varme.

 • Nitril (syntetisk gummi) er et meget slidstærkt materiale, med tre gange større punkteringsmodstand end naturgummi. Nitril anvendes, ligesom naturgummi, til belægning på strikkede og syede handsker (kompakt eller foam nitril) samt til helstøbte handsker, som er egnede til kemikalier, herunder håndtering af især olie, fedt og kulbrinter.

 • PE (polyethylen) er et tyndt materiale, der normalt bruges til beskyttelse mod ufarlig tilsmudsning.

 • PVA (poly-vinyl-alkohol) er et specialmateriale, som er slidstærkt og yder stor beskyttelse over for bl.a. organiske opløsningsmidler. Tåler ikke vand eller vandbaserede opløsninger.

 • PVC (poly-vinyl-chlorid) er et syntetisk handskemateriale, som giver fleksible og elastiske handsker - selv ved høje frostgrader. Handsker af pvc beskytter mod en del syrer og baser.

 • Viton® (fluorgummi) er et af de handskematerialer, som beskytter mod flest forskellige kemikalier. Et dyrt specialhandske-materiale.

 • 4H (PE/EVOH/PE) er et 5-lags laminat på kun 0,065 mm i tykkelsen men med uovertrufne egenskaber, når det gælder kemikaliebeskyttelse. Beskytter mod mange blandingskemikalier som fx fortynder.

 • Nylon® (polyamid) er et kunststofmateriale, som især bruges til strikkede handsker – ofte blandet med andre fibre.

 • Polyester er et kunststofmateriale, som i vid udstrækning bruges til strikkede handsker – ofte blandet med andre fibre.

 • Akryl® er et kunststofmateriale, som især bruges til isolering mod kulde, ofte som delvis erstatning for uld.

 • Kevlar® (para-aramid) er skærehæmmende og tåler høje varmegrader. Kevlarfibre bruges til vævede og strikkede handsker.

 • Dyneema® /Spectra® (HPPE) er meget lette og ekstremt stærke materialer. Især egenskaber som høj slidstyrke og god modstandsdygtighed over for snit og skær udnyttes i arbejdshandsker.

 • PU (polyurethan) er et fleksibelt og slidstærkt materiale, der anvendes primært som belægning på strikkede handsker. PU-belægningen er åndbar og holder sig fleksibel under varierende temperaturforhold (ude og inde).

Arbejdshandskers kvalitet


Materialer - forarbejdning - pasform
Materialer, produktionsforhold, håndværksmæssig dygtighed og design er alle faktorer, der er afgørende for en handskes kvalitet og pris – ligesom det naturligvis er det for mange andre produkter.

For at gøre det lettere for dig at vælge den rigtige arbejdshandske, har vi hos otto schachner valgt at angive et kvalitetsniveau for hver handsketype. Niveauet er vores vurdering af handsken ud fra såvel ovenstående faktorer som vores erfaring med handsken i øvrigt:


Kvalitet Beskrivelse
A Kun førsteklasses, fejlfri råvarer. Forarbejdet i topklasse. Ensartet lædertykkelse, kvalitet og pasform. Højeste slidstyrke
B Råvarer i høj kvalitet, men med små skønhedsfejl, som dog kun har ringe betydning for slidstyrken. Pæn forarbejdning, ensartet kvalitet og pasform
C Råvarer med en del skønhedsfejl og til dels svingende forarbejdning. Forholdsvis ensartet pasform
D Svingende kvalitet af råvarer, hvor bl.a. lettere misfarvninger og andre materialefejl kan forekomme. Hyppige fejl i forarbejdningen hvilket kan påvirke pasformen
E Meget uensartet og svingende råvarekvalitet. Ringe forarbejdning med deraf følgende dårlig og uensartet pasform. Brud i materialer samt syninger kan forekomme

CE-mærkning


otto schachner
forhandler arbejds- og beskyttelseshandsker inden for områderne:

 • Mekanisk beskyttelse/produktbeskyttelse
 • Kemisk beskyttelse/væsketæthed

Arbejds- og beskyttelseshandsker kan dække ét af områderne – eller kan være en kombination af begge områder.

Nedenfor er angivet tre kategorier, som er udtryk for niveauet af beskyttelse. Kategorierne er fastsat i EU-direktiv 89/686 EEC, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav:

Arbejdshandsker i kategori l – handsker af simpel konstruktion til minimal risiko
Handsker i denne kategori certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Skal som minimum overholde EN 420. Disse handsker benyttes kun til allround brug, hvor der er minimal risiko.

Arbejdshandsker i kategori II – handsker til middelstor risiko
Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. EN 420 samt yderligere en eller flere standarder, fx EN 388 (mekaniske risici). Det vil typisk være handsker til hårdere industriarbejde eller det kan fx være handsker med skærehæmmende eller stikhæmmende egenskaber eller kuldeisolerende handsker osv. Se evt. beskrivelsen af EN-standarder/områder på næste side.

Arbejdshandsker i kategori III – handsker af kompliceret konstruktion til uigenkaldelig eller dødelig risiko
Handsker i denne kategori skal afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og skal tillige underkastes løbende kvalitetskontrol. Til denne handskekategori hører nogle kemikaliehandsker og handsker, der anvendes ved stor fare for brugerens liv og førlighed. Handsker i denne kategori skal være mærket med ID-nummeret på det uafhængige organ, som har testet kvalitetskonsistensen af produktet - placeret lige efter CE-mærket på handsken.


Alle handsker skal have CE-mærkning, leverandørangivelse, handskestørrelse samt navn eller nummer på handsken. Der skal forefindes brugervejledning iht. gældende europæisk lovgivning.

Europæiske standarder - mærkning af handsker

Piktogrammerne og værdierne viser modstandsdygtighed overfor de angivne påvirkninger:


Info 
Standard EN 420: Generelle krav

Piktogrammet angiver, at brugeren skal rådføre sig
med brugervejledningen, hvor den lovpligtige
information forefindes.
Generelle krav til information på
handske/brugervejledning/emballage:

Angivelse af:
 • Numerisk handskestørrelse (se skema)
 • CE-mærkning
 • Handskenavn/-nummer
 • Producentens/repræsentantens ID  

 EN 388
A B C D
Standard EN 388: Mekaniske risici

Modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning
vises af de fire cifre:

A: Slidstyrke (rotationer)
B: Gennemskæring (indeks)
C: Iturivning (Newton)
D: Stikmodstand (Newton)
 
Test/værdi 0 1 2 3 4 5
A <100 100 500 2000 8000  
B <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C <10 10 25 50 75  
D <20 20 60 100 150  
0 = laveste værdi, 5 = højeste værdi

 EN374
X Y Z
Standard EN 374: Kemisk beskyttelse

Ved piktogrammet angives kode-bogstaver for
minimum 3 kemikalier, som har en minimum-
gennemtrængningstid på 30 min. Dvs. at minimum 3
af de i højre kolonne angivne 12 kemikalier skal have
opnået niveau 2:

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10 >10 >30 >60 >120 >240 >480
    A     Methanol
    B         Acetone
    C         Acetonitril
    D         Dichlormethan
    E         Kuldisulfid
    F         Toluen
    G         Diethylamin
    H         Tetrahydrofuran
    I         Ethylacetat
    J         n-Heptan
    K         Natriumhydroxid 40 %
    L         Svovlsyre 96 %

 EN374
  EN374
 
Standard EN 374-2: Tæthed og mikroorganismer

Angiver at handsken er tæt for gennemtrængning
af luft og væsker, uden dog at kunne opfylde
”kemi”-kravet om minimum niveau 2 for tre udvalgte
kemikalier, jf. ovenfor.
Kræver > 10 min. (Niveau 1) i testen for gennembrud
samt en AQL på <= 4

Mikroorganismer
En handske er tæt for mikroorganismer, hvis den,
foruden ovenstående tæthedstest, har en
AQL på < 1,5.
 
Testniveau AQL værdi
3 <0,65
2 <1,5
1 <4,0
AQL = Acceptable Quality Level (kvalitetsniveau).

Såfremt der kan opnås minimum testniveau 2
er handsken også godkendt til beskyttelse mod mikroorganismer.

 EN407
a b c d e f
Standard EN 407: Varme og/eller ild

Modstandsdygtighed overfor varme og/eller ild
udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks
cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende
områder:
a: Ild(antændelighed)
b: Varme (kontakt)
c: Varme (isolering)
d: Stålevarme
e: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk)
f: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde)

 EN421
 EN421

Standard EN 421: Stråling

Radioaktiv kontaminering:
Piktogram for handsker, der beskytter mod direkte kontakt med radioaktive stoffer.
En forudsætning for godkendelse er, at handsken har bestået den særlige lækagetest
udført med lufttryk samt den i EN 374 specificerede væsketæthedstest.

Ioniserende stråling:
Handsker, der beskytter mod ioniserende stråling, skal indeholde en vis mængde bly
eller tilsvarende metal. Blyækvivalensen skal anføres på den enkelte handske.

 EN511
Standard EN 511: Kulde

Modstandsdygtighed over for kuldebelastning
vises af dette piktogram fulgt af 3 cifre, som
angiver beskyttelsesniveau for følgende områder:
A: Kulde (strømninger)
B: Kulde (kontakt)
C: Vand:
0 = Gennemtrængning inden for 30 min.
1 = Ingen gennemtrængning efter 30 min.

 Food

EU Direktiv 89/109/EEC og 85/572/EEC

Godkendelse af handsker, som kommer i kontakt med fødevarer.

Der testes indenfor fem forskellige fødevaregrupper og undergrupper.

 
Standard
EN 12477
Til svejsere
Type A = Forede svejsehandsker


Minimumskrav (standard/ydelsesværdi):
EN 388:     2122
EN 407:     31X23x
Smidighed:     Niveau 1

Mærkning: ”EN 12477” og ”A” samt i øvrigt
som beskrevet under EN 388 og EN 407
Type B = Uforede svejsehandsker med god
fingerføling, TIG-svejsehandsker


Minimumskrav (standard/ydelsesværdi):
EN 388:     1111
EN407:     21xx2x
Smidighed:     Niveau 4
 
Mærkning: "EN12477" og "B" samt i øvrigt som beskrevet unden EN 388 og EN 407     

 EN10819

Standard EN 10819: Mekaniske vibrationer og chok
Beskrivelse af metode til måling af handskehåndfladens evne til at transmittere vibrationer.
Testværdi > 1: materialet forstærker vibrationer.
Testværdi < 1: materialet reducerer vibrationer.
En handske må betegnes som en vibrationsisolerende handske, såfremt der i mellemfrekvens-
området måles en værdi
< 1,0 samtidig med at der i højfrekvens-området måles en værdi <0,6.
Brugen af vibrationsisolerende handsker fjerner ikke risikoen for vibrationsskader!

 EN381

Standard EN 381: Handsker til brug med håndholdte kædesave
Kriterier for test:
        1. Kæden slipper: Materialet gennemskæres ikke ved kontakt med kædesaven
        2. Blokering: Kædens bevægelse blokeres ved udtrækning af fibre i kædens tænder
        3. Kædebremsning: Kædebevægelse reduceres vha. fibre med stor skæremodstand
Den handske (oftest venstre, som har beskyttelse, skal mærkes med angivelse af klasse:
Klasse 0: Maksimal kædehastighed (m/s): 16
Klasse 1: Maksimal kædehastighed (m/s): 20
Klasse 2: Maksimal kædehastighed (m/s): 24
Klasse 3: Maksimal kædehastighed (m/s): 28

 EN1149

Standard EN 1149: Statisk elektricitet
Krav til design af elektrostatisk afledende beklædning/handsker.
(Kravene i denne standard er sandsynligvis ikke tilstrækkelige for handsker med anvendelse
i ilt-berigede og brændbare atmosfærer. Denne europæiske standard gælder ikke for
beskyttelse mod net-spænding.)
EN 1149-1:
Måling af handskens overflademodstand.
EN 1149-2:
Måling af handskematerialets gennemgangsmodstand/elektriske modstand.

 EN60903

Standard EN 60903: Elektriske risici
Krav til handsker til brug, hvor der er risiko for elektrisk stød.
På baggrund af spændingsstyrken, vælges handsker med den rigtige beskyttelses-klasse, se
nedenfor. Det anbefales ofte at anvende en beskyttelseshandske uden på el-handsken, for at
beskytte denne mod slitage og snitskader.
For at opretholde beskyttelsen, skal disse special-handsker inspiceres og / eller re-testet hver
6. måned!

Jævnstrøm (DC)
Klasse: Testet ved: Godkendt til   
arbejde under:
00 2.500V 500V
0 5.000V 1.000V
1 10.000V 7.000V
2 20.000V 17.000V
3 30.000V 26.500V
4 40.000V 36.000V
Vekselstrøm (AC)
Klasse: Testet ved: Godkendt til   
arbejde under:
00 4.000V 750V
0 10.000V 1.500V
1 20.000V 11.250V
2 30.000V 25.500V
3 40.000V 39.750V
4 60.000V 54.000V


Handskestørrelser

l henhold til europæisk standard EN 420, som omfatter generelle krav til arbejdshandsker, skal størrelser angives ud fra følgende håndmål målt i mm:

 • Omkreds af hånd målt mellem tommel- og pegefinger.
 • Længde af hånd målt fra spidsen af længste finger til håndled.
 • Samtidig er der angivet minimumslængder for handskerne.

 

 CE-størrelse  Omkreds af hånd  Længde af hånd  Minimum handskelængde
 6  152  160  220
 7  178  171  230
 8  203  182  240
 9  229  192  250
 10  254  204  260
 11  279  215  270

Foruden ovennævnte kan der forekomme større og mindre størrelser samt halve numre.