Høreværn

- der er forskel på lyd og støj!


Lyd

Lyd defineres som trykvariationer eller svingninger - lydbølger.Høreskader

I mange år har høreskader været blandt de hyppigste arbejdsskader.

En høreskade eller en hørenedsættelse er permanent og den tabte hørelse vender aldrig tilbage. Den kan heller ikke genoptrænes.

Det er vigtigt at tage høreværn på, inden man træder ind i et støjfyldt miljø.Grænseværdier for støj

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB.

Ingen må udsættes for et støjniveau på mere end 85 dB på arbejdspladsen, men det skal understreges, at overholdelse af denne grænseværdi ikke automatisk sikrer mod høreskader.

Selv ved støj under grænseværdien 80-85 dB, er der risiko for høreskader ved længere tids påvirkning.

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

 • 85 dB(A) i 8 timer
 • 88 dB(A) i 4 timer
 • 91 dB(A) i 2 timer
 • 94 dB(A) i 1 time
 • 97 dB(A) i 30 minutter
 • 100 dB(A) i 15 minutter

Decibeltabel

Høreværns dæmpningsevne - HML-METODEN

På baggrund af officielle standarder angiver HML-metoden 3 dæmpningsværdier - H, M og L - for hvert enkelt høreværn angivet i dB.

 • H-værdien udtrykker, hvor meget høreværnet dæmper højfrekvente lyde (hvinelyde)
 • M-værdien er dæmpningen af lyde i det mellemfrekvente område
 • L-værdien er dæmpningen af lavfrekvente lyde (brummelyde)


En mere forenklet angivelse af dæmpningsværdien på et høreværn er angivet som SNR værdi (Simplified Noise level Reduction), der er et enkelt gennemsnit af dæmpningen i dB.

Når støjniveauet på en arbejdsplads og lydens tonehøjde (frekvens) begge er kendte, kan man beregne høreværnets forventede dæmpningsevne i en konkret arbejdssituation.

Af hensyn til at skulle kunne høre fx advarselssignaler anbefales en dæmpning af støjniveauet ned til ca. 70-75 dB.Vedligeholdelse

For at sikre at høreværnet virker efter hensigten og giver den optimale støjdæmpning, er det vigtigt at ørekopperne slutter tæt. Derfor anbefales det, at tætningsringene (hygiejnesæt) udskiftes 2 gange årligt.

Tætningsringene kan også forsynes med servietringe (engangshygiejnesæt), som er praktiske at anvende i varme og snavsede omgivelser.Forskellige typer høreværn


 • Ørepropper

 • Letvægtsbøjler

 • Ørekop med hovedbøjle

 • Ørekop med nakkebøjle

 • Ørekop til hjelmmontering

 • Ørekop med elektronisk medhør

 • Ørekop med indbygget radio

 • Ørekop (headset) til kommunikation


Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.2 Høreværn”.

Ved nogle modeller kan du tilslutte din telefon via Bluetooth og tale trådløst

Ved nogle modeller kan du tilslutte din telefon via Bluetooth og tale trådløst

Standarder for høreværn


 Standard EN 352 – 1  Høreværn med hovedbøjle
 Standard EN 352 – 2  Ørepropper
 Standard EN 352 – 3  Høreværn for hjelmmontage
 Standard EN 352 – 4  Aktive/elektroniske høreværn
 Standard EN 352 – 5  Høreværn med aktiv dæmpning
 Standard EN 352 – 6  Høreværn med audio kommunikation