Hovedværn


Beskyttelseshjelm skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres uden risiko for skader.

En beskyttelseshjelm kan beskytte hovedet mod stød, men derudover kan der være andre beskyttende egenskaber såsom beskyttelse mod klemning, elektrisk spænding, varmestråling eller stænk af smeltet metal.

Valg af beskyttelseshjelm skal tage udgangspunkt i en analyse af de risici, der er i forbindelse med arbejdet. Man kan fx stille spørgsmål som:

  • Hvilket arbejde skal udføres?
  • Hvordan ser arbejdspladsen og omgivelserne ud?
  • Hvem skal anvende beskyttelseshjelmen?

 

Hjelmtyper

Udbuddet er særdeles bredt og spænder over en lang række hjelmtyper med mere eller mindre forskellige egenskaber. Blandt andet har udviklingen af nye materialer gjort hjelmene lettere og meget mere brugervenlige.

Til brug i lavrisikoområder kan der også vælges en Bump Cap, som kun beskytter mod stød og små slag.Valg af hjelm

En hjelm skal føles komfortabel, være let og sidde i balance på hovedet, så der bruges et minimum af kræfter i nakke- og halsmuskler for at bære hjelmen.

De bedste, mest professionelle hjelme har tillige en god svederem, ventilationshuller, et godt design samt mulighed for at montere høreværn og forskellige typer visirer.

Indtræk og svederem i sikkerhedshjelmene kan i mange tilfælde udskiftes, ligesom hjelmene kan forsynes med hagerem og forskellige typer af hjelmhuer.

Der kan være vægtige grunde til at vælge en særlig farve eller facon. Der findes hjelme med kort skygge, så det er nemmere at se opad. Belastningen afnakke- og halsmuskler mindskes, når brugeren kigger opad.

Kraftig signalfarve er en fordel, hvis høj synlighed også er et parameter, fx på byggepladser.

Foruden den obligatoriske test kan der være foretaget nogle ekstra test, som er stemplet i hjelmen:

 

”-20º” eller ”-30º” Tåler lave temperaturer
”+150º” Tåler høje temperaturer
”440 VAC” Elektrisk isolering
”1000 VAC” Ekstra elektrisk isolering
”LD” Opfylder krav til sidestivhed
”MM” Tåler stænk af smeltet metal

Gul sikkerhedshjelm
Stempel

Eksempel: Denne hjelm er produceret marts 2009

Holdbarhed

Sikkerhedshjelme er fremstillet af forskellige typer plastmateriale, der påvirkes af vind og vejr, mekanisk påvirkning, UV-stråler med mere., hvilket nedbryder hjelmens styrke.

Nogle hjelmtyper er forsynet med en UV-indikator, der er en rød sensor, som gradvis mister farven og dermed viser, hvornår hjelmen skal kasseres.

Hjelmen må ikke påføres klistermærke eller skrives på med tuschpen, da sprit og visse typer lim nedbryder plasten og forringer holdbarheden på skalmaterialet.

Levetiden for en sikkerhedshjelm fremgår af brugsanvisningen og er normalt begrænset til 3 – 5 år fra produktionsdatoen, der er stemplet indvendig i hjelmskallen.

En hjelm, der har været udsat for en kraftig slagpåvirkning, skal straks kasseres.

Se eventuelt Arbejdstilsynets At-vejledning ”D.5.7 Beskyttelseshjelme”.

 

Standarder for hovedværn 


Standard EN 397 Industrisikkerhedshjelme
Standard EN 812 Hårde arbejdshatte
Standard EN 12492 Klatrehjelme
Standard EN 50365 Ekstra elektrisk isolerende
Standard EN 14052 Industrisikkerhedshjelme med høj ydeevne

EVO Lite AJB - 20% lettere end de fleste sikkerhedshjelme

EVO Lite AJB - 20% lettere end de fleste sikkerhedshjelme