Øjenværn


Øjenværn skal bæres ved ethvert arbejde, hvor der er risiko for skadelig påvirkning af øjnene.

Øjen- og ansigtsværn kan opdeles i følgende kategorier:

Goggles


Stelbriller
Almindelige brilletyper med linser af slagfast polycarbonat eller kemikaliebestandig acetat.

Lukkede briller – goggler

Lukkede briller der slutter tæt til ansigtet. Har linser af slagfast polycarbonat eller kemikaliebestandig acetat.

Ansigtsskærme og visirer
Ansigtsskærme og visirer hvor brugerens ansigt skal beskyttes mod stænk, partikler og varme - eller under svejsning.

Øjenværn integreret i åndedrætsværn
Helmaske i forbindelse med åndedrætsværn er en væsentlig del af beskyttelsen af øjne og ansigt.

Sikkerhedsbriller med styrke
Sikkerhedsbrille kan fås med synsstyrkefelt til læsning og præcisionsarbejde. Sikkerhedsbriller kan også fremstilles efter individuel synstest som almindelige briller med godkendte sikkerhedsglas.

Valg af sikkerhedsbrille

Kravene til brillens udformning, og hvad den skal beskytte imod, er i høj grad afgørende for valget af design, pasform og beskyttelsesevne mod fx:
 

  • Mekanisk påvirkning: Slag, støv, faste partikler

  • Kemisk påvirkning: Stænk af syre, opløsningsmidler, baser, inficeret blod

  • Stråling: Ultraviolet-, infrarødt, synligt lys, laser

  • Termisk påvirkning: Varm væske, smeltestænk, flammer

  • Elektrisk påvirkning: Direkte kontakt, elektriske kortslutningsbuer

Mand ved boresøjle

Relevante standarder


 Standard EN 166  Øjenværn, krav og specifikationer
 Standard EN 167  Øjenværn, optiske prøvningsmetoder
 Standard EN 168  Øjenværn, ikke optiske prøvningsmetoder
 Standard EN 169  Øjenværn, DIN glas
 Standard EN 170  Øjenværn, UV-filtre
 Standard EN 171  Øjenværn, infrarøde filtre
 Standard EN 172  Øjenværn, solfiltre til erhvervsmæssig brug
 Standard EN 175  Øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning
 Standard EN 207  Øjenværn, filtre og øjenværn mod laser­ståling
 Standard EN 379  Øjenbeskyttelse, automatiske svejse­filtre
 Standard EN 1731  Øjenværn, øjen- og ansigtsbeskyttelse af nettypen
Se eventuelt Arbejdstilsynets AT-vejledning ”D.5.8 Øjenværn”


Mærkning af brillestel

På brillestellet kan du se producent ID og angivelse af EN-standard. Der vil også på brillens stel vil der være en mærkning, som angiver mekaniske styrke og anvendelsesområde. Mærkningen betyder følgende:


Mekanisk styrke

 Ingen  Basiskrav
 S  Forhøjet styrke (12 m/s)
 F  Slag med lav slagstyrke (45 m/s)*
 B  Slag med høj slagstyrke (120 m/s)*
 A  Slag med høj slagstyrke (190 m/s)*
 K  Modstandsevne mod ridser
 N  Modstandsdygtighed mod tildugning

* F, B og A kan tilføjes et T, hvis afprøvet ved ekstreme temperaturer (+55° C og -5° C)Anvendelsesområder

 3  Væsker (stænk eller sprøjt)
 4  Store støvpartikler
 5  Gas og fine støvpartikler
 8  Lysbuer fra kortslutning
 9  Smeltemetal og meget varme emner

Mærkning af linser

Linserne vil på samme måde som stellet være mærket vedrørende mekanisk styrke og anvendelseområde, mærkning som brillestel. Endvidere vil der på linserne være information om optisk klasse, linsefiltertype samt toning.

Mærkningen betyder følgende:

Sikkerhedsbriller

Optisk klasse

 1  Permanet brug
 2  Anvendes engang imellem
 3  Anvendes undtagelsesvis

Alle briller og googler på hjemmesiden er optisk klasse 1.Linsefiltertype (beskyttelse)

 2  UV filter
 2C eller 3  UV filter med god farvegengivelse
 4  Infrarødt filter
 5 eller 6  Solblændingsfilter
 1,7 til 7  = svejsefilter, hvis intet toningsnummer

Skalanummer (toning) ved solblændingsfilter*

 1.4  58,1 – 80,0 %
 1.7  43,2 – 58,1 %
 2  29,1 – 43,2 %
 2.5  17,8 – 29,1 %
 3.1  8,0 – 17,8 %
 4.1  3,0 – 8,0 %
* mængde af sollys der får lov at passere linsen og ramme brugerens øjne.

Identitetsmærkning linser

Linsefarve

Der findes rigtig mange forskellige farver og typer af linser, og det kan være vanskeligt at vælge, men her følger en oversigt med eksempler på anvendelsesmuligheder:


 Klar Indendørs brug og under almindelige udendørs lysforhold
 Grå Ved behov for dæmpning af sollys
 Brun Ved behov for dæmpning af sollys
 Bronze Ved behov for dæmpning af sollys
 Gul Forstærker kontraster
 Blå Ved dunkle eller vanskelige lysforhold. Forstærker kontraster
 Orange Ved dunkle eller vanskelige lysforhold. Forstærker kontraster
 Sølvspejl Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder
 Blåt spejl Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder
 Rødt spejl Reducerer reflekser, dæmper sollys og mindsker overgangen mellem lyse og mørke områder
 Grøn DIN 5.0 Til gassvejsning, skærebrænding og slaglodning
 Grøn DIN 3.0 Til let skærebrænding og lodning

Linsemateriale

 Acetat  Plastmateriale, særlig egnet til arbejde med kemikalier og opløsningsmidler
 Polycarbonat  Stærkt, sejt og det materiale med den største mekaniske slagstyrke