Skilte


Find det korrekte sikkerhedsskilt


 Farve Betydning Anvisninger  Eksempler
 
 

Rød 
 
Forbud Farlig adfærd  F100 F104 F108 F118

 F110 F155 F157 F163
 
Fare - Alarm Stop, standsning, nødafbrydere, evakuering
Ildslukningsmateriel og -udstyr Identificering og angivelse af placering  H442 H429 H438 H423
Gul Advarsel Giv agt, forsigtighed udvises, afprøvning, kontrol  A301 A302 A303 A305 A382
Blå Påbud Særlig optræden eller handling, påbud om brug af personlige værnemidler  P201 P202 P203  
 
Grøn 
Redningsforanstaltninger, førstehjælp Døre, flugtveje, materiel, rednings- og/eller førstehjælpsposter, lokaler  
 H400 H432  
 
Ingen fare længere Tilbagevenden til normale forhold

Materialer


P - 1 mm polystyren plast

Der er boret fire 3,5 mm huller til montering (kan monteres med dobbeltklæbende tape). Velegnet til indendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

V – Selvklæbende vinyl, permanent klæbende

Velegnet til uden- og indendørs montering. Monteres på en rengjort, plan overflade.


A – 0,7 mm polyester lakeret aluminium
Der er boret fire 3,5 mm huller til montering (kan monteres med dobbeltklæbende tape). Velegnet til udendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

RA – 0,7 mm aluminium monteret med refleksfolie
Der er boret fire 3,5 mm huller til montering (kan monteres med dobbeltklæbende tape). Velegnet til udendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

PR – Efterlysende 1 mm plast
Efterlysende, fremstillet efter standard DIN 67 510. (Kan monteres med dobbeltklæbende tape). Monteres mod en væg eller andet plant underlag. Skilte på fast plade kan også monteres med silikone.

PV – Efterlysende 0,22 mm selvklæbende vinyl
Efterlysende, fremstillet efter standard DIN 67 510. Velegnet til uden- og indendørs montering. Monteres på en rengjort, plan overflade.

ME – Special etiketter med ekstra stærk holdbarhed
Etiketterne er forsynet med en ekstra stærk overflade, der bedre kan modstå hårdhændet behandling fra olie, rengøring og almindelig slid.

PA – 0,7 mm aluminium, påtrykt efterlysende farve
Der er boret fire 3,5 mm huller til montering (kan monteres med dobbeltklæbende tape). Velegnet til udendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag.

Sikkerhedsskiltene er fremstillet efter ISO standard 7010