REKLAMATION


Det påhviler køber at undersøge varerne / leverancen ved modtagelsen.

Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være otto schachner nordic i hænde senest 8 dage efter levering.

Ved reklamation på produkter under reklamationsfrist-perioden skal kopi af købsfaktura medsendes alle varer, der returneres. Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt og ikke fremsendes inden 5 dage, vil varen blive tilbagesendt til køber.
 

Reklamationsfrist

otto schachner nordic forpligter sig til inden for en periode på 12 måneder regnet fra fakturadato, at afhjælpe varer der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.

Sådanne afhjælpning sker efter otto schachner nordic´s valg ved reparation eller omlevering.

otto schachner nordic er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af sælgers mangelafhjælpningsforpligtelse.
 

Returnering af defekte produkter

Husk altid at medsende en udfyldt reklamationsformular, når produkter returneres. Det gør behandlingstiden kortere, når vi har fyldestgørende informationer fra starten.

Reklamationsformular for åndedrætsværn kan downloades her (pdf): OS Reklamationsformular - åndedrætsværn

Reklamationsformular for øvrige produkter kan downloades her (pdf): OS Reklamationsformular - øvrige produkter