Faldsikringswiresystemer fra Hütter, 3M og Skylotec

Et faldsikrings wiresystem installeres permanent på bygninger og andre konstruktioner, hvor der er behov for beskyttelse mod fald. Systemet sikrer dig sikker færdsel og bevægelsesfrihed, når der arbejdes på tage, hvor der udføres vedligeholdelse og reparationer. Fordelen ved brug af et wiresystem er, at brugeren kan arbejde uhindret uden at skulle koble sig til og fra systemet. 
På den måde kan brugeren bevæge sig over stor afstand og hele tiden være sikret. Wiresystemet kan monteres oppe i loftet, på væggen og i gulvet. Systemet kan bruges af flere personer samtidig.
 

  • Vertikale og horisontale wiresystemer
  • Dynamiske faldsikringsposter med unikke ID numre med sporbarhed på alle faldsikringsposterne
  • Høj energiabsorbering sikrer lav kraftoverførsel til tagkonstruktioner 
  • Til alle typer tagkonstruktioner beton, ståltrapez, X-finér etc.
  • Montage skal udføres af uddannet personale
  • Singel ankerpunkt: EN 795:2012 A
  • Wiresystemer: EN 795:2012C CEN TS 16415:2013
wiresystemer

 

 

wiresystemer2
wiresystemer3

Sikkerhedsrækværk

Sikkerhedsrækværk

Med et sikkerhedsrækværk er det muligt at færdes sikkert overalt f.eks. på tage. Det anvendes alle steder, hvor der kræves afskærmning mod fare for nedstyrtning. Et rækværk er kollektiv faldsikring. Enkelt at montere, ingen gennemføring i tagkonstruktionen.

Overhead wire- eller skinnesystem

Overhead wire- eller skinnesystem

Med et faldsikringssystem over hovedet kan brugeren arbejde sikkert på en afsats eller på et værksted, hvor der er behov for at arbejde i højden. Der monteres en glider på wiren/glidesystemet, hvorpå der er monteret en faldblok talje. Denne følger brugeren uhindret, når der arbejdes på langs med faldsikrings- systemet, derved elimineres penduleffekten. Systemet kan bruges af flere personer samtidig.