HÅNDHYGIEJNE


Produkter skal passe på huden på dine hænder

Hudens væsentligste funktion er, at beskytte resten af kroppen mod vandtab og de mange ydre påvirkninger, den dagligt udsættes for. For at huden kan beskytte dig optimalt, er det vigtigt, at den er sund og rask, men er huden blevet hårdt belastet, mærkes det tydeligt. Lod vi huden være i fred for skadelige stoffer, var den i stand til at beskytte sig selv, men hudens naturlige forsvar nedbrydes, hver gang man vasker/renser hænder, desinficerer huden eller arbejder i længere tid iført handsker, hvor huden ikke kan ånde. 
Vedvarende og kraftige påvirkninger fra for eksempel det daglige arbejde kan skabe ubalance i en sådan grad, at huden ikke selv kan nå at genoprette balancen. Sådan en ubalance kan være starten på hudproblemer, som viser sig som tør, ru og revnet hud og kan i værste fald ende med mere alvorlige, arbejdsbetingede hudsygdomme. 

Hudproblemer er en af de hyppigste årsager til arbejdsbetinget sygefravær. God håndhygiejne med velegnede produkter er den bedste forebyggelse.

Beskyttelseshandsker er det bedste værnemiddel til at beskytte hænderne mod eksterne farer – se afsnittet om handsker.

4 trin for optimal håndhygiejne


Trin 1 – Før arbejde

Ved at bruge en hudplejecreme før og under arbejde forebygger man udtørring af huden og reducerer dermed risikoen for, at skadestofferne trænger dybt ind i huden. Samtidig bliver rengøringen af huden efter arbejdet lettere. Cremen skal være tilpasset arbejdsopgaven.

Trin 2 – Desinfektion

Hænderne er vores største smittekilde, og i brancher med øget risiko for smitteoverførsel og fødevarebårne infektioner stilles der særligt høje krav til håndhygiejnen. Når risikoen for overførsel af bakterier og vira skal mindskes, er en alkoholbaseret hånddesinfektion dokumenteret effektiv. 

Trin 3 – Hudrengøring

Det er vigtigt, at huden bliver helt ren – hver dag. Den skal derfor rengøres med milde, men effektive midler. Brug sæber til den almindelige vask af huden og et tilpasset håndrensemiddel til den grovere tilsmudsning.

Trin 4 – Efter arbejde

Hudrengøring og hyppig håndvask er i sig selv belastende for huden. Derfor kan du med fordel bruge en genopbyg¬gende hudplejecreme hver dag efter arbejde. På det tids-punkt har din hud fred og ro til at genoprette sin naturlige fugt- og fedtbalance og blive klar til nye påvirkninger. En hudplejecreme kan også anvendes i løbet af arbejdsdagen, hvis huden er hårdt belastet af det daglige arbejde. 

Hudskadelige stoffer

Vandbaserede stoffer:

 • Vand
 • Skæreolier
 • Syrer, alkali
 • Cement
 • Rengøringsmidler
 • Maling
 • Salte

Ikke-vandbaserede stoffer:

 • Olie
 • Fedt
 • Lak
 • Lim
 • Organiske opløsninger
 • Tjære og harpiks
 • Epoxy

Andre væsentlige påvirkninger:

 • Vind og vejr
billede