Undertavle - Uden tekst UA

Undertavle - UC20.2 Ærindekørsel tilladt

Undertavle - UA31.2 Jordkørsel

Undertavle - UC20.1 Gælder kun gennemkørsel

Undertavle - Fodgængere på kørebanen UA

Undertavle - UA39.3 Fodgænger henvises til modsatte fortov

Undertavle - Cyklister på kørebanen

Undertavle - Blød Rabat UA

Undertavle - UC20.6 Beboerkørsel tilladt

Undertavle - UC20.8 Arbejdskørsel tilladt

Undertavle - Adgang forbudt for uvedkommende på byggepladsen

Undertavle - UD1 Enkelt pil

Undertavle - U6.3 Knækpil Venstre

Undertavle - U6.1 Knækpil Højre

Undertavle - UC60.1 Enkelt retning

Undertavle - UC60.1 Dobbelt retning

Undertavle - Spærret for gennemkørsel