Vælg de rigtige værnemidler til arbejde med PCB

PCB

PCB

Arbejdet med PCB kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige stoffer som PCB indeholder. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, der kan ophobe sig i kroppen. Stofferne optages ved indånding samt gennem huden og kan være kræftfremkaldende og skade fostre. Ved arbejde med PCB er det vigtigt at arbejde så støvfrit som muligt og det betyder f.eks., at der skal anvendes kniv frem for elektrisk skæreværktøj

Valg af udstyr afhænger af typen af arbejde, og kan opdeles i tre kategorier:

 

1. Udstyr til brug ved lettere PCB forurening som f.eks. : Udtagning af prøver, udskiftning af vinduer og døre, samt udskiftning af fuger, hvor der ikke skæres med el-værktøj. Max 3 timer.

  • Åndedrætsværn med med P3 filter.
  • Engangsdragt type 5/6
  • Handsker af nitril

2. Udstyr til brug ved kortere opgaver (max 3 timer) med PCB forurening som f.eks. udskiftning af vinduer og døre, samt udskiftning af fuger, hvis der skæres med el-værktøj.

  • Åndedrætsværn med med A2P3 filter.
  • Engangsdragt type 5/6
  • Handsker af nitril

3. Udstyr til brug ved f.eks. miljøsanering som længerevarende nedrivnings- og saneringsprojekter indeholdende PCB.

  • Turboåndedrætsværn med med A2P3 filter.
  • Engangsdragt type 4/5/6
  • Handsker af nitril

PCB - kortvarigt arbejde

Til kortvarigt arbejde (MAX 3 timer) med PCB anbefaler vi følgende produkter:

PCB - kortvarigt støvende arbejde hvor PCB også varmes op

Til kortvarigt støvende arbejde (MAX 3 timer), hvor PCB også varmes op, anbefaler vi følgende produkter:

PCB - længerevarende arbejde

Til længerevarende arbejde (OVER 3 timer) med PCB anbefaler vi følgende produkter: