BESKYTTELSESDRAGTER


Når man arbejder med stoffer der kan skade kroppen, ved kontakt med huden, er det vigtigt at anvende beskyttelsesdragt. Disse findes i mange varianter, så de altid kan yde den mest effektive beskyttelse i alle arbejdssituationer, uanset om man skal beskytte sig mod støv og partikler eller der er tale om kemikalier i flydende form.

Det er derfor vigtigt at få klarlagt på forhånd, hvad arbejds­opgaven omfatter samt hvilke risici og hvilken forurening, man skal beskyttes mod.

Der anvendes flere forskellige materialetyper, som adskiller sig i tykkelse, åndbarhed og kemikalieresistens. Dragterne har lynlås, elastik ved håndled og ankler samt hætte, så der er mulighed for at gøre dem så tætte som muligt. 

Når man anvender beskyttelsesdragt bør man altid vurdere hvilke andre værnemidler der er påkrævet, f.eks. åndedrætsværn, øjenværn og handsker.

Beskyttelsesdragter er inddelt i typer, efter hvilken grad af beskyttelse dragten yder. Inddelingen går fra 1-6, hvor type 1 giver den højeste beskyttelse. Beskyttelsesdragterne skal alle være fremstillet i overensstemmelse med kravene til personlige værnemidler (kategori III) og testet iht. gældende EN-standarder for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt

BESKYTTELSESDRAGTER
type1

Type 1
Gastæt beklædning.
EN 943-1:2015

type2

Type 2
Ikke-gastæt beklædning.
EN 943-1:2015

type3

Type 3 og 3B
Væsketæt beklædning.
Type 3B beskytter mod biologisk forurenede partikler.
EN 14126:2015, EN 14605+A1:2009

type4

Type 4 og 4B
Spraytæt beklædning.
Type 4B beskytter mod biologisk forurenede partikler.
EN 14126:2015, EN 14605+A1:2009

type5

Type 5 og 5B
Partikeltæt beklædning.
Type 5B beskytter mod biologisk forurenede partikler.
EN 14126:2015, EN ISO 13982-1/A1:2010

type6

Type 6 og 6B
Begrænset stænktæt beklædning.
Type 6B beskytter mod biologisk forurenede partikler.
EN 1412:2016, EN 13034+A1:2009

Radioaktiv

EN 1073-1:2016 + A1:2018,
EN 1073-2:2002

Beskyttelse mod radioaktiv partikelforurening
(ikke mod radioaktiv stråling)

Virus

EN 14126:2003, EN 146/AC:2004
Beskyttelse mod smitsomme partikler som bl.a. virus og bakterier.
Dragter med "Type" tilføjet et B (f.eks. type 3B) viser godkendelse iht. denne standard.

elektrostatisk

EN 1149-1:2006, EN 1149-2:1998,
EN 1149-3:2004, EN 1149-5:2018

Elektrostatisk beskyttelse. Beskytter mod pludselige udladninger af elektrostatisk energi.