Vælg de rigtige værnemidler til arbejde med skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Arbejdet med skimmelsvamp kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som skimmelsvamp indeholder. Skimmelsvamp spreder sig i luften og er farlig ved indånding. Skimmelsvamp kan give forskellige symptomer, og man kan udvikle allergi.
 
Beskyttelse til arbejdet med skimmelsvamp: 
 
  • Åndedrætsværn: Halvmaske med A1P3 filter (maks. 3 timer) eller turbo åndedrætsværn med A1P3 filter (maks. 6 timer)
  • Engangsdragt: Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
  • Handsker: Tætsluttende montagehandsker
  • Fodtøj: Tætsluttende fodtøj som f.eks. gummistøvler
  • Briller: Sikkerhedsbrille eller goggles
  • Advarselsskilt: ‘Skadelige og irriterende stoffer’

Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet ånde-drætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. 

Skimmelsvamp - kortvarigt arbejde

Til kortvarigt arbejde (MAX 3 timer) med skimmelsvamp anbefaler vi følgende produkter:

Skimmelsvamp - længerevarende arbejde

Til længerevarende arbejde (over 3 timer) med skimmelsvamp anbefaler vi følgende produkter: