Vælg de rigtige værnemidler til arbejde med asbest

Asbest

Asbest

Arbejdet med asbest kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige asbestfibre. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især på lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig.
 
Beskyttelse til arbejdet med asbest: 
 
  • Åndedrætsværn: AT-vejledningen kræver minimum P2 filter, vi anbefaler P3 filter. Skal der arbejdes mere end 3 timer om dagen skal der anvendes turboåndedrætsværn.
  • Engangsdragt: Ved støvende arbejde Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled.
  • Handske: Det anbefales at anvende en montagehandske, men det er ikke et krav.
  • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles, men det er ikke et krav.
  • Alt udstyr er til engangsbrug og kasseres straks efter brug, ellers skal det kunne rengøres med vand.
  • Advarselsskilt: ‘Asbest’

Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet ånde-drætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. Værnemidler brugt til PCB/asbest skal bortskaffes sammen med det øvrige PCB/asbest affald.

Asbest - kortvarigt arbejde

Til kortvarigt arbejde (MAX 3 timer) med asbest anbefaler vi følgende produkter:

Asbest - længerevarende arbejde

Til længerevarende arbejde med asbest anbefaler vi følgende produkter: