FALDSIKRING


Faldsikring er et personligt værnemiddel, som skal anvendes i alle arbejdssituationer,
hvor der er risiko for et fald med skade til følge. 

Inden det besluttes at anvende faldsikring, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes. Kan faldsikring undværes ved at sikre personen på anden måde. Det kunne være opsætning af stillads, rækværk, gangbro, gelænder, skærme, overdækning, tagstige, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift) eller sikkerhedsnet. 

Brugen af personligt faldsikringsudstyr bør altid være den sidste løsning og bør kun anvendes kortvarigt til opgaver, der ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. 

Faldsikring betegnes som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler, der kræves, hvor der er særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med en dødelig udgang, hvis man ikke benytter de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert. 

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper indrettet til at: 

 • Opfange den faldende person 
 • Hindre personen i at falde 
 • Sænke og løfte personer, f.eks. i brønde eller siloer 
FALDSIKRING

Trin til valg af faldsikringsløsning


For at finde den rigtige faldsikringsløsning til den enkelte arbejdssituation,
opdeles udstyret i 4 punkter, der skal tages stilling til:

 

A

Ankerpunkt
(Anchorage)

Læs mere her

B

Faldsikringssele
(Body support)
Læs mere her
C Falddæmper eller line
(Connectors)
Læs mere her
D Evakueringsplan/-udstyr
(Descend and Rescue)
Læs mere her

 

Standarder

EN 341 Nedfiringsudstyr 
EN 353-1 Skinnebaserede glidesystemer 
EN 353-2 Glidesystemer på fleksible ankerliner 
EN 354 Liner 
EN 355 Energiabsorbere, falddæmpere 
EN 358 Støttebælter, støtteliner 
EN 360 Automatiske fangindretninger 
EN 361 Faldsikringsseler 
EN 362 Forbindelsesled 
EN 363 Faldsikringssystemer 
EN 364 Afprøvningsmetoder 
EN 365 Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning 
EN 795 Forankringsudstyr 
EN 813 Siddeseler 
EN 1496 Løfteanordninger 
EN 1497 Redningsseler
EN 1498 Redningsløkker
EN 12841 Rope Access udstyr

 

Uddannelse og korrekt brug af faldsikring

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres og, hvis det er nødvendigt, trænes jævnligt i at bruge det. 

otto schachner har egne faldsikringseksperter, som giver træning og instruktion i korrekt brug af faldsikring. Det kan være 2-3 timers grundlæggende faldsikring hos otto schachner eller hos brugeren. Der udstedes et kursusbevis. 

Derudover tilbyder otto schachner også faldsikringsuddannelsen, som er en grundig uddannelse i brug og anvendelse af faldsikring.
Kurset afholdes hos OS Safetycenter i eget faldsikringscenter eller i egen virksomhed. Uddannelsen giver dybdegående teori og praktiske øvelser. 
Der udstedes et uddannelsesbevis.

Vi kører følgende kurser:

 • Grundlæggende faldsikring
 • Genopfriskningskursus faldsikring 
 • Højderedning 
 • Højderedning genopfriskning 
 • Confined space 
 • Kompetent person 
 • Faldsikringskursus tilpasset virksomhedens behov, afholdes i egen virksomhed eller hos OS Safetycenter 
 • Speciel skræddersyet faldsikringskursus efter behov, afholdes i egen virksomhed.
Kurser billede