FALDSIKRING


Faldsikring er et personligt værnemiddel, som skal anvendes i alle arbejdssituationer,
hvor der er risiko for et fald med skade til følge. 

Inden det besluttes at anvende faldsikring, skal alle andre muligheder for at udføre opgaven vurderes. Kan faldsikring undværes ved at sikre personen på anden måde. Det kunne være opsætning af stillads, rækværk, gangbro, gelænder, skærme, overdækning, tagstige, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift) eller sikkerhedsnet. 

Brugen af personligt faldsikringsudstyr bør altid være den sidste løsning og bør kun anvendes kortvarigt til opgaver, der ikke på anden vis kan udføres forsvarligt. 

Faldsikring betegnes som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler, der kræves, hvor der er særlig risiko for at komme alvorligt til skade, eller hvor det i værste tilfælde kan ende med en dødelig udgang, hvis man ikke benytter de rigtige værnemidler, eller hvis man anvender dem forkert. 

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper indrettet til at: 

 • Opfange den faldende person 
 • Hindre personen i at falde 
 • Sænke og løfte personer, f.eks. i brønde eller siloer 
FALDSIKRING

Trin til valg af faldsikringsløsning


For at finde den rigtige faldsikringsløsning til den enkelte arbejdssitation,
opdeles udstyret i 4 punkter, der skal tages stilling til:

 

A

Ankerpunkt
(Anchorage)

Læs mere her

B

Faldsikringsele
(Body support)
Læs mere her
CFalddæmper eller line
(Connectors)
Læs mere her
DEvakueringsplan/-udstyr
(Descend and Rescue)
Læs mere her

 

Standarder

EN 341Nedfiringsudstyr 
EN 353-1Skinnebaserede glidesystemer 
EN 353-2Glidesystemer på fleksible ankerliner 
EN 354Liner 
EN 355Energiabsorbere, falddæmpere 
EN 358Støttebælter, støtteliner 
EN 360Automatiske fangindretninger 
EN 361Faldsikringsseler 
EN 362Forbindelsesled 
EN 363Faldsikringssystemer 
EN 364Afprøvningsmetoder 
EN 365Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning 
EN 795Forankringsudstyr 
EN 813Siddeseler 
EN 1496Løfteanordninger 
EN 1497Redningsseler
EN 1498Redningsløkker
EN 12841Rope Access udstyr

 

Uddannelse og korrekt brug af faldsikring

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres og, hvis det er nødvendigt, trænes jævnligt i at bruge det. 

otto schachner har egne faldsikringseksperter, som giver træning og instruktion i korrekt brug af faldsikring. Det kan være 2-3 timers grundlæggende faldsikring hos otto schachner eller hos brugeren. Der udstedes et kursusbevis. 

Derudover tilbyder otto schachner også faldsikringsuddannelsen, som er en grundig uddannelse i brug og anvendelse af faldsikring.
Kurset afholdes hos OS Safetycenter i eget faldsikringscenter eller i egen virksomhed. Uddannelsen giver dybdegående teori og praktiske øvelser. 
Der udstedes et uddannelsesbevis.

Vi kører følgende kurser:

 • Grundlæggende faldsikring
 • Genopfriskningskursus faldsikring 
 • Højderedning 
 • Højderedning genopfriskning 
 • Confined space 
 • Kompetent person 
 • Faldsikringskursus tilpasset virksomhedens behov, afholdes i egen virksomhed eller hos OS Safetycenter 
 • Speciel skræddersyet faldsikringskursus efter behov, afholdes i egen virksomhed.
Kurser billede