SKILTE


Sikkerhedsskilte er et lovkrav på alle arbejdspladser, hvor der er en sikkerheds-risiko forbundet med arbejdet. 
I praksis har næsten alle virksomheder og arbejdspladser brug for sikkerhedsskilte. Sikkerhedsskiltene følger alle standard ISO 7010. 

Husk at opsætte de rette sikkerhedsskilte 
Korrekt skiltning forhindrer farlige situationer, som i værste fald kan få store menneskelige og økonomiske omkostninger. Det er derfor vigtigt at placere sikkerhedsskilte korrekt, ellers bliver de overset. Skiltene skal monteres, så de er lette at se og let tilgængelige.
 

Skilteudvalg


Sikkerhedsskilte

Udvalget af skilte er rigtig stort. De fleste sikkerhedsskilte vises på otto schachners hjemmeside www.os-safetycenter.dk, hvor man også kan se hvilke størrelser og kvaliteter skiltene findes i. Kontakt gerne otto schachners kundeservice, hvis du ønsker hjælp til valg af sikkerhedsskilte

 • Sikkerhedsskilte 
 • Advarselsskilte 
 • Brandskilte 
 • Flugtvejsskilte og henvisningsskilte 
 • Påbudsskilte 
 • Forbudsskilte 
 • Hjertestarterskilte


KONTAKT

gerne otto schachners kundeservice, hvis du ønsker hjælp til valg af sikkerhedsskilte.

Anden skiltning

Udover sikkerhedsskiltning kan der også være behov for anden skiltning. En del af det store udvalg af skilte kan findes på otto schachners hjemmeside, men finder du ikke det du søger, så kontakt os og det kan helt sikkert skaffes. 

 • Anden skiltning 
 • Hjelmklistermærker 
 • Efterlysende skilte 
 • Farligt gods 
 • GHS faresymboler 
 • Piktogrammer 
 • Fritstående skilte 
 • IMO/skibsskilte 
 • Videovervågning og kombiskilte 
 • Gulvskilte 
 • Røretiketter 
 • Landbrugsskilte 
 • Færdselstavler og tilhørende standere 
 • Tape til forskellige opgaver 
 • Spejle

Specialønsker

Vi kan også være behjælpelige med skilte til specialopgaver. Findes der ikke et skilt i standardsortimentet, som dækker det ønskede behov, kan det specialfremstilles. 

Kontakt otto schachners kundeservice med oplysninger om det skilt du ønsker:

 • Skiltets størrelse, brug af symbol, tekst, farver, materiale og antal skilte. 
Specialønsker - indhold

Sikkerhedsskilte


Sikkerhedsskilte inddeles i typer der symboliseres ved hver sin farve:
 

Forbudsskilte


Forbudsskilte viser forbud og fare/alarm situationer, samt henviser til f.eks. nødafbrydere

Eksempler:

F100 adgang forbudt for uvedkommende
F104 Rygning og åben ild forbudt
F108 Må ikke betjenes
F118 Parkering forbudt
F155 rygning forbudt
F110 indkørsel forbudt

Advarselsskilte


Advarselsskilte er gule og er en advarsel om at give agt og udvise forsigtighed.

Eksempler:

A301 Farlige elektrisk spænding
A302 Ætsende stoffer
A303 Brandfarlige stoffer
A305 Giftige stoffer
A322 Trykflasker fjernes ved brand
A382 EX

Påbudsskilte


Påbudskilte er blå, og anviser om særlig optræden eller handling og/eller om brug af personlige værnemidler.

Eksempler:

P201 Åndedrætsværn
P202 Øjenværn påbudt
P203 Hovedværn påbudt
P204 Høreværn
P208 Handsker Påbudt
P212 faldsikring

Henvisningsskilte - grønne


De grønne henvisningsskilte, henviser til redningsforanstaltninger og førstehjælp, og f.eks. flugtveje, materiel mv.

Eksempler:

H400 1ste hjælp
H432 øjenskyl
132001 flugtvej pil venstre
132045 Flugtvej venstre

Henvisningsskilte - røde


De røde henvisningsskilte, henviser til ildslukningsmateriel og -udstyr.

Eksempler:

H442 pulverslukker
H429 brandmateriel
H438 brandvej
H423 stigrør

Skiltematerialer

Det rette skiltemateriale sikrer at dine skilte holder længere. På vores hjemmeside kan du se hvilken type materialer de enkelte skilte fås i som standard. 

V-selvklæbende vinyl

V - Selvklæbende vinyl
0,08 mm. Papirstyndt selvklæbende vinyl, som er permanent klæbende.
Velegnet til indendørs og udendørs montering på en rengjort, plan overflade.

A-aluminium

A – Aluminium
0,7 el. 2 mm enkeltsidede skilte i polyester lakeret aluminium.Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.

PV – Efterlysende ’selvlysende’

PV – Efterlysende ’selvlysende’
selvklæbende vinyl
0,2 mm. Efterlysende vinyl er fremstillet efter standard DIN 67 510. Velegnet til indendørs og udendørs montering på en rengjort, plan overflade.

RA – Refleks aluminium

RA – Refleks aluminium
0,7 mm aluminium monteret med refleksfolie. Velegnet til udendørs montering mod en væg eller andet plant underlag.Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med
4 x 3,5 mm huller til montering.

P – Polystyren plast

P – Polystyren plast
1 mm. Velegnet til indendørs montering.
Monteres mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.

PA – Efterlysende aluminium

PA – Efterlysende aluminium
0,7 mm aluminium, påtrykt efterlysende ”selvlysende” farve. Velegnet til udendørs montering. Monteres mod en væg eller andet plant underlag og kan monteres med dobbeltklæbende tape eller leveres med 4 x 3,5 mm huller til montering.

PR – Efterlysende ’selvlysende’ plast

PR – Efterlysende ’selvlysende’ plast
1 mm. Efterlysende plast er fremstillet efter standard DIN 67 510. Monteres mod en væg eller andet plant underlag. Kan monteres med dobbeltklæbende tape eller med silikone.

D3 – 3mm Dibond

D3 – 3mm Dibond
Mix af aluminium overflade og polyethylen indre. Let, robust og korrosionsbestandigt materiale, som er velegnet til udendørs og indendørs montering mod en væg eller andet plant underlag og leveres med 4 x 3,5 mm huller.

ME – Maskinetiketter med ekstra stærk holdbarhed

ME – Maskinetiketter med ekstra stærk holdbarhed
Etiketterne er forsynet med en ekstra stærk overflade der bedre kan modstå hårdhændet behandling fra olie, rengøring og almindelig slid.