ARBEJDSTØJ


Arbejdstøj er betegnelsen for praktisk beklædning til generel brug i arbejdsmiljøer, hvor tilsmudsning i ringe eller større grad må påregnes, samt hvor det er nødvendigt at bære beklædning, som giver den ønskelige bevægelsesfrihed og temperaturregulering under arbejdets udførelse.
 

Reflekstøj


Standard EN ISO 471/20471
Beskyttelsesbeklædning med forhøjet synlighed

Reflekstøj er et personligt værnemiddel, der er lavet af et stærkt farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød, med påsyede refleksbånd som reflekterer lys fra f.eks. billygter. Det fluorescerende materiale skal synliggøre personen i dagslys og reflekserne i mørke.
 
Reflekstøj er inddelt i tre klasser afhængigt af, hvor meget farve og reflekterende materiale, tøjet er lavet af. Klasse 1­-reflekstøj har den laveste synlighed, og klasse 3­-­reflekstøj har den højeste synlighed. 
 
Fælles krav til de tre klasser af reflekstøj er:
 
  • At tøjet er synligt både om dagen og om natten.
  • At tøjet er synligt fra alle sider.
  • At reflekserne er placeret på tøjet på en sådan måde, at de fremhæver personens omrids, så føreren af et køretøj umiddelbart registrerer, at der står et menneske og ikke f.eks. et vejskilt.

Klasse 3-reflekstøj skal dække overkroppen og desuden have ærmer og/eller lange bukser med refleksbånd.

Beklædning godkendt efter EN ISO 20471 er mærket med et piktogram hvor klassen kan aflæses. F.eks. klasse 3 som eksempel piktogrammet.

Klassebetegnelsen (X værdien) angiver hvor stor beskyttelse tøjet giver brugeren. Klasse 1 er den laveste beskyttelse, og klasse 3 er den højeste klasse, der kan opnås

EN ISO 20471

Regntøj er beregnet til at beskytte mod vejr og vind. Med testen EN 343 tester man tøjets evne til at modstå stort vandsøjletryk og dets evne til at lede sved væk fra kroppen.

Man tester også materialets holdbarhed.

Vandgennemtrængning og åndbarhed klassificeres fra 1-3, hvor 3 er bedst.

EN ISO 343