AFSPÆRRING

Afspærringsmateriel bruges overalt
Overalt i Danmark er der fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Her er de mange afspærringsprodukter en vigtig faktor, for brugen af afspærringer er nødvendig overalt.

 
Det bruges eksempelvis
 
  • I trafikken ifm. vejarbejde og opretholdelse af infrastruktur 
  • På byggepladser
  • I Industrien
  • På lageret
  • Ved større begivenheder og forsamlinger
Billede1
Afspærringsprodukter bruges for at afspærre områder og for at undgå, at der sker uheld og ulykker.  Eksempelvis faldulykker, personpåkørsel ved vejarbejde, arbejde i højden på byggepladser osv. 
Det kan også bruges inden for den industrielle sektor for at undgå uheld omkring større industrimaskiner, eller på de mange lagre rundt omkring i landet, hvor der hver dag transporteres store mængder gods til forsendelse m.m.
 
Ved større forsamlinger eller ved større begivenheder bruges der også ofte afspærringsmateriel for at sikre, at alle kan færdes trygt og sikkert.
 
Ved alle typer af afspærringer er det vigtigt, at det opsættes forsvarligt og til mindst mulig gene for befolkningen eller det arbejdende folk, og at afspærringsprodukter er forsvarligt og lovpligtig godkendt til de formål, de anvendes til.