Vælg de rigtige værnemidler til blysanering

Blysanering

Blysanering

Arbejdet med blysanering kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som bly indeholder. Bly er giftigt og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly, kan der opstå alvorlige helbredsskader, der kan være livstruende.
 
Beskyttelse til arbejdet med blysanering: 
 
  • Åndedrætsværn: til støvende arbejde anvendes P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter, ved arbejde mere end 3 timer skal der anvendes turboåndedrætsværn. Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj anvendes A2P3 filter.
  • Engangsdragt: Ved tørt støvende arbejde Type 5/6. 
    Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj eller vådt arbejde type 4/5.
    Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled.
  • Handske: Det anbefales at anvende en nitrilhandske, men det er ikke et krav
  • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles. Ikke et krav
  • Advarselsskilt: ‘blysanering’

Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet ånde-drætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. 

Bly - kortvarigt arbejde

Til kortvarigt arbejde (MAX 3 timer) med blysanering anbefaler vi følgende produkter:

Bly - længerevarende arbejde arbejde

Til længerevarende arbejde (over 3 timer) med blysanering anbefaler vi følgende produkter:

Bly - kortvarigt støvende arbejde hvor bly også varmes op

Til kortvarigt (MAX 3 timer) støvende arbejde med blysanering, hvor bly også varmes op, anbefaler vi følgende produkter:

Bly - længerevarende støvende arbejde hvor bly også varmes op

Til længerevarende (over 3 timer), støvende arbejde med blysanering, hvor bly også varmes op, anbefaler vi følgende produkter: