HANDSKER


Hænderne er vores vigtigste arbejdsredskab, og at vælge arbejdshandsker er som at vælge en god ven – én man kan stole på under krævende forhold.

Valg af handsker


Skader på hænderne udgør en stor del af de anmeldte arbejdsrelaterede ulykker. Derfor er det vigtigt, at vælge den rigtige handske til hver enkelt arbejdsopgave, og det er ikke altid nok med én type handske til en medarbejder. Udvalget af handsker er stort og det kan være svært at finde den helt rigtige model. 

Før man beslutter sig, bør man derfor vurdere følgende forhold:
  • Hvilken arbejdsopgave skal der udføres
  • Er der kontakt med kemikalier eller mikroorganismer
  • Skal handsken beskytte imod: Kulde/varme, skær/snit, slitage, stik og rivning
  • Er der risiko for allergi
  • Krav til komfort
  • Er der behov for god fingerføling
  • Er der behov for dæmpning af vibrationer

Skift handsker efter behov.

Kontakt gerne otto schachners kundeservice

Kontakt gerne otto schachners kundeservice for råd og vejledning til at finde de rigtige handsker til den givne opgave.

Gode råd om brug af handsker

Gode råd om brug af handsker
 

  • Pas på med at genbruge handsker, der har været i berøring med kemikalier. Gennembrudstiden fortsætter, selvom handsken ikke er i brug, og derfor kan kemikalierne være trængt igennem, hvis handsken bruges igen. 
  • Tag handsken rigtigt på. Sørg for ved vådt arbejde at beholde indersiden tør og fri for væsker.
  • Tag handsken rigtig af. Snavsede handsker kan med fordel krænges af, så man undgår at berøre ydersiden.

Standarder


Standarden EN 420 fastsætter de generelle krav til arbejdshandsker, som f.eks. størrelser og handskernes smidighed og lignende. Alle handsker skal som minimum være CE-mærket.
Derudover findes der en række standarder for handsker, som beskriver kravene til de individuelle egenskaber, som handsken har inden for netop det specifikke område. Arbejdshandsker inddeles i tre niveauer, som er udtryk for niveauet af beskyttelse. Kategorierne er fastsat i PPE forordning (EU) 2016/425, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Kategori I – Lav risiko

Handsker af simpel konstruktion til minimal risiko.
Handsker certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Handskerne benyttes til allround brug, hvor der er minimal risiko.


Kategori II – Mellem risiko

Handsker til sikkerhedsmæssig mellemstor risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. en EN 420 samt yderligere én eller flere standarder. F.eks. EN 388:2016 (mekaniske risici). Typisk vil det være handsker til hårdere industriarbejde eller f.eks. handsker med skære- eller stikhæmmende egenskaber.
Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen med angivelse af beskyttelsesgraden.

Kategori III – Høj risiko

Handsker af kompliceret konstruktion til uigenkaldelig eller dødelig risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut. Derudover skal der løbende føres kvalitetskontrol. Til denne kategori hører kemikaliehandsker og handsker, 
der anvendes til beskyttelse, hvor der er stor fare for brugerens liv og førlighed. Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen/-graden. Derudover skal handskerne også være mærket med ID-nummeret på testinstituttet. 
 

Oversigt over handskestandarder

Standard EN 420: Generelle krav

Standard EN 420: Generelle krav

Piktogrammet angiver at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen,
hvor den lovpligtige information forefindes.

Generelle krav til information på handske/brugervejledning/emballage:

Angivelse af:

​- Numerisk handskestørrelse
- Batch nr.
- CE-mærke
- Handskenavn /-nummer
- Producentens navn

Standard EN 388: Mekaniske risici

Standard EN 388: Mekaniske risici

Modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning vises af de 6 cifre:

A: Slidstyrke (rotationer)
B: Gennemskæring (indeks)
C: Iturivning (Newton)
D: Stikmodstand (Newton)
E: Gennemskæring (Newton)
F: Beskyttelse mod slag

EN388 testværdi 0-5
Test/værdi 0 1 2 3 4 5
A <100 100 500 2000 8000  
B <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C <10 10 25 50 75  
D <20 20 60 100 150  

0 = laveste værdi, 5 = højeste værdi

EN388 test A-F
Test/værdi A B C D E F
E 2,0 5,0 10,0 15,0 22,0 30,0
F  PASS og FAIL

A = laveste værdi, F = højeste værdi

 

Standard EN 511: Kulde

Standard EN 511: Kulde

Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram efterfulgt af tre cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder.
 

A: Kulde (strømning)
B: Kulde (kontakt)
C: Vand:
0 = Gennemtrængning inden for 30 min.
1 = Ingen gennemtrængning efter 30 min.
Standard EN 407: Varme og/eller ild

Standard EN 407: Varme og/eller ild

Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder.
 

A: Ild (antændelighed)
B: Varme (kontakt)
C: Varme (isolering)
D: Strålevarme
E: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk)
F: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde)
Standard EN 12477:2001 til svejsere

Standard EN 12477:2001 til svejsere

Type A = Forede svejsehandsker

Minimumskrav (standard/ydelsesværdi)
EN 388: 2122x
EN 407: 31x23x
Smidighed: Niveau 1

Type B = Uforede svejsehandsker med god fingerføling.
TIG-svejsehandsker

Minimumskrav (standard/ydelsesværdi)
EN 388: 1111x
EN 407: 21xx2x
Smidighed: Niveau 4
Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type C - min. niveau 1

Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type C - min. niveau 1

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 10 minutter, svarende til niveau 1:

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480

 

Standard EN ISO 374-2: Kemisk beskyttelse: Type B - min. niveau 2

Standard EN ISO 374-2: Kemisk beskyttelse: Type B - min. niveau 2

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 minutter, svarende til niveau 2: minimum 3 kemikalier.

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480

 

Standard EN ISO 374-3: Kemisk beskyttelse: Type A - min. niveau 2

Standard EN ISO 374-3: Kemisk beskyttelse: Type A - min. niveau 2

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 minutter, svarende til niveau 2: minimum 6 kemikalier.

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480
Kemikalieoversigt
Methanol G Diethylamin Salpetersyre 65%
Acetone H Tetrahydrofuran N Eddikesyre 99%
C Acetonitril Ethylacetat Ammoniak 25%
D Dichlormethan n-Heptan P Brintoverilte 30%
E Kuldisulfid Natriumhydroxid 40% S Fluorsyre 40%
F Toluen Svovlsyre 96% T Formaldehyd 37%
Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier og svampe

Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier og svampe

Angiver at handsken yder beskyttelse mod bakterier og svampesporer

Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier, svampe og virus

Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier, svampe og virus

Angiver at handsken yder beskyttelse mod bakterier, svampesporer og virus.

Standard EN 421: Stråling

Standard EN 421: Stråling

Radioaktiv kontaminering:
Piktogram for handsker, der beskytter mod direkte kontakt med radioaktive stoffer. En forudsætning for godkendelse er, at handsken har bestået den særlige lækagetest udført med lufttryk samt den i EN 374 specificerede væsketæthedstest.

Ioniserende stråling:
Handsker, der beskytter mod ioniserende stråling, skal indeholde en vis mængde bly eller tilsvarende metal. Blyækvivalensen skal anføres på den enkelte handske.

EU Direktiv regulativ 2015/174

EU Direktiv regulativ 2015/174

Godkendelse af handsker, som kommer i kontakt med fødevarer. 

Der testes inden for fem forskellige fødevaregrupper og undergrupper.

Standard EN ISO 10819:2013: Vibration

Standard EN ISO 10819:2013: Vibration

Angiver at handsken er modstandsdygtig over for mekaniske vibrationer. Vær opmærksom på at forskellige typer værktøj kræver forskellige typer handsker.