GASDETEKTORER


Ved arbejde i lukkede rum, i tanke eller i brønde kan der være usynlige farer, som kan få fatale konsekvenser.
 

Valg af detektor

Ved valg af detektor er det vigtigt at overveje, hvad den skal advare i mod?
 
  • Skal den måle oxygen (O2) i tilfælde af fare for iltmangel?
  • Skal den måle koncentration af svovlbrinte (H2S)?
  • Skal den måle koncentration af kulilte/karbon monooxid (CO)?
  • Er der behov for måleudstyr til flere forskellige gasarter?
     
I hvilke omgivelser og til hvilket anvendelsesformål skal detektoren benyttes?
 
  • Hvor ofte og i hvor lang tid skal detektoreren anvendes?
Bærbare detektorer fås til måling af koncentrationen af en enkelt gasart f.eks. ilt eller svovlbrinte, eller til måling af op til 4 gasarter. Detektorer der kan måle flere gasarter, kan konfigureres, så de måler konkrete gasarter - baseret på risikovurderingen af mulige gasarter. Konfigurationen foretages af leverandøren i samarbejde med brugeren og eventuelt virksomhedens sikkerhedsorganisation. Kontakt otto schachners kundeservice for vejledning.

 

Vedligeholdelse

For at sikre at detektoren virker efter hensigten, er det vigtigt at overholde anbefalinger samt krav til vedligeholdelse og service.

Kalibreringen foretages i henhold til brugervejledningen.
Kalibreringsintervaller kan også defineres på den enkelte arbejdsplads, hvor den lokale sikkerhedsorganisation kan have defineret andre intervaller.

 

Gasdetektorer findes i udgaver med forskellige levetider

Visse instrumenter har en bestemt levetid. F.eks. har Gas Clip Single en levetid på 2 år. Gas Clip Multi har ubegrænset levetid, men kræver dog udskiftning af sensorer over tid. Beslutning om, hvilken model der skal vælges, foretages på baggrund af en vurdering af, hvilke gasarter der skal måles for, hvor ofte detektoren anvendes samt over hvor lang en periode.