HØREVÆRN


Hørelsen er en af vores vigtigste sanser, men det er sjældent, man tænker over, hvilket fantastisk sanseorgan vores ører er.

Mange pådrager sig uoprettelige høreskader på grund af høje lyde eller støj, og en høreskade kan ikke repareres, men den er let at undgå, når man tager de nødvendige hensyn.

Høreværn er efter det nye PPE forordning (EU) 2016/425 betegnet som et klasse 3 værnemiddel. Klasse 3 er de værnemidler, hvor der er særlig risiko for at komme alvorligt til skade.

Lyd eller støj


Lyd defineres som trykvariationer eller svingninger – lydbølger. Støj kan bedst beskrives som lyde, der opleves som specielt ubehagelige eller plagsomme. Højfrekvente lyde er skadelige for hørelsen og er derfor vigtige at undgå. Lavfrekvente lyde er ofte mindre skadelige, og de er ofte også svære helt at undgå, selv med høreværn, da de kan forplante sig direkte ind i det indre øre.
Ud over den skadelige støj, som ofte har et jævnt og langvarigt niveau, er de såkaldte impulslyde specielt farlige. Pistolskud, hammerslag eller trykluft er eksempler på korte impuls­lyde, som ofte kommer med høj og overraskende volumen, og som selv med en enkelt forekomst kan gøre stor skade.

Det er derfor vigtigt, at høreværn anvendes hele tiden, når man færdes i støjfyldte områder. Høreværnet tages på, inden lyden starter.

Billede

Grænseværdier for støj


Ifølge arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed,
hvis støjen overstiger 80 dB. Er støjniveauet over 85 dB, skal høreværn
anvendes.
Man kan normalt tåle en støjbelastning der svarer til maks. 85 dB i 8 timer.
Hvis støjniveauet stiger med 3 dB, fordobler man den skadelige virkning
på øret, derfor halveres den tid man kan opholde sig i støjen.


En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

  • 85 dB(A) i 8 timer
  • 88 dB(A) i 4 timer
  • 91 dB(A) i 2 timer
  • 94 dB(A) i 1 time
  • 97 dB(A) i 30 minutter
  • 100 dB(A) i 15 minutter
Billede 2

Høreværns dæmpningsevne


Dæmpningsværdien på et høreværn er angivet i dB efter ’HML’ og ’SNR’ værdien:

HML:

  • H-værdien:  Dæmpningen af højfrekvente lyde (hvinelyde)
  • M-værdien: Dæmpning af mellemfrekvente lyde
  • L-værdien:  Dæmpningen af lavfrekvente lyde (brummelyde)

SNR


SNR værdien (Simplified Noise Level ­Reduction), beskriver høreværnets gennemsnitlige dæmpning i dB. Når man kender
både støjniveauet og lydens tonehøjde (frekvens) på en arbejdsplads, kan man beregne hvilket høreværn der er behov for.
 

Valg af det rigtige høreværn


Et høreværn skal passe til både arbejdsopgaven og medarbej-
deren. Det bedste høreværn er det, der kan bruges 100% af den tid, man opholder sig i de støjende omgivelser. Derfor er det vigtigt at vælge et høreværn, som er komfortabelt, og som dæmper støjniveauet ned til ca. 70-75 dB.
Det betyder, at man skal overveje følgende: Hvor kraftig er støjen (dB), er der behov for kommunikation, hvor ofte tages høreværnet af og på, hvor varmt er der i lokalet, er der behov for andet PPE udstyr.
 

Vedligeholdelse


For at sikre at høreværnet virker efter hensigten og giver den optimale støjdæmpning, er det vigtigt, at ørekopperne slutter tæt. Derfor anbefales det, at tætningsringene (hygiejnesæt) udskiftes 2 gange årligt. Tætningsringene kan også forsynes med servietringe (engangshygiejnesæt), som er praktiske at anvende i varme og snavsede omgivelser.

Standarder EN

EN 352 - 1 Høreværn med hovedbøjle
EN 352 -2 Ørepropper
EN 352 - 3 Høreværn for hjelmmontage
EN 352 - 4 Aktive/elektroniske høreværn
EN 352 - 5 Høreværn med aktiv dæmpning
EN 352 - 6 Høreværn med audio kommunikation

 

Typer

Ørepropper

Ørepropper

Ørepropper findes i flere forskellige materialer og i mange forskellige udformninger. Ørepropperne kan have snor, flanger, sporbar metalkugle og være enten til engangs-
eller flergangsbrug.

Bøjlehøreværn

Bøjlehøreværn

Ørepropper på bøjle er lette at anvende og praktiske til periodevis brug, da man kan have bøjlen hængende om halsen.

Passive høreværn

Passive høreværn

Passive høreværn med tætsluttende ørekopper, der holder støjen ude. Passive høreværn findes med forskellige dæmpningsværdier og i en række modeller, for eksempel med hovedbøjle, nakkebøjle, sammenfoldelig eller til hjelmmontering.

Elektroniske høreværn

Elektroniske høreværn

Elektroniske høreværn med tætsluttende ørekopper, der holder støjen ude.

FM-radio eller DAB: Gør det muligt at høre radio, samtidig med at støj holdes ude.

Medhør: Gør det muligt at kommunikere, da høreværnet opfanger lydene omkring dig, du kan selv justere, hvor højt du vil høre det, dog kan det aldrig overstige 82 dB.

Bluetooth: Høreværn hvor Bluetooth gør det muligt at tale i mobiltelefon, streame musik eller radio – selv hvor det støjer meget.

Kommunikationshøreværn: Høreværnet har indbygget
Walkie Talkie, hvor der kan kommunikeres på flere kanaler.

Ovennævnte funktioner kan være kombineret på flere
forskellige måder.