FØRSTEHJÆLP


Hvert år sker der tusindvis af ulykker på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner, i trafikken, i hjemmet osv. Uheld kan ikke undgås, men skaderne kan begrænses ved hurtig, korrekt og effektiv førstehjælp. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og have den nødvendige førstehjælp klar, når uheldet er ude.
 

Du har kun to øjne - pas på dem


Synet er en af de vigtigste sanser. Så pas på dine øjne Uanset hvor omhyggelig man er, kan ingen gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt. Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om synet tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskylning helt nødvendig ved alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenulykker.

Tiden er en vigtig faktor ved mekaniske skader fra f.eks. metal- og træsplinter, støv og andet snavs. Her kan øjeblikkelig skylning forebygge, at disse fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår alvorlige skader på øjet.

Ved at igangsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats mod alvorlige øjenskader.
 

Du har kun to øjne - pas på dem

Øjenskylleplan


Vigtigt! Øjenskyllevæsken skal altid ramme øjet i en blød jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den.
Vi opfordrer dig til altid at søge læge ved alle typer af øjenulykker. Hav altid ekstra flasker inden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle under transport til læge eller skadestue.
Denne vejledning kan rekvireres som særtryk hos Plum.
 

1
Bestem arten af skadestof

2
Vælg rette øjenskyl og skyl

3
Fortsæt skylning med Plum øjenskyl

4
Skyl som angivet
 

Fremmedlegemer
Støv, snavs, metal og træsplinter m.v.

Plum øjenskyl Plum øjenskyl Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syrer pH Neutral Plum øjenskyl Skyl ca. 2 min. med pH Neutral go fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Baser pH Neutral Plum øjenskyl Skyl ca. 2 min. med PH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge skadestue

Andre kemikalier
(f.eks. opløsingsmidler og olier)

Plum øjenskyl Plum øjenskyl Skyl til ubehaget forsvinder eller frem til læge eller skadestue
Kemiske stoffer på huden pH Neutral Plum øjenskyl Skyl med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue

 

Udvalg af førstehjælpsprodukter